Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart


Kognitiv Psykotera​peut

Marianne Jeppsesen

På denne side kan du læse om behandlingen af stress. Selvom mit udgangspunkt er kognitiv terapi, tilpasses terapien altid ud fra dine ønsker og behov. Jeg tilbyder en målrettet og effektiv behandling. Kontakt mig gerne for at høre mere om hvilken hjælp jeg kan tilbyde dig.

Stress

Mange mennesker oplever at være stressede i kortere eller længere tid. At være stresset i forbindelse med en korterevarende begivenhed vil medføre en øget præstationsevne som er hensigtsmæssig. Det er en mere langvarig og kronisk stress der er problematisk og helbredstruende. Stress i længere tid medfører øget dannelse af hormonet kortisol som er skadeligt med øget risiko for hjertekarsygdomme, svækket immunforsvar og hæmmet nydannelse af nerveceller.

Man taler om at stress er en belastningstilstand der opstår når man ikke kan hornere enten de ydre krav der kommer fra arbejdspladsen eller hjemmet eller de indre krav man stiller til sig selv i form af store ambitioner eller perfektionisme.

Når man er stresset, vil man opleve lettere angst og depressive symptomer som er et signal om at der er noget der ikke fungerer i tilværelsen. Det er vigtigt at reagere og ændre tilværelsen da stress er tæt forbundet med både angst og depression.

I den kognitive behandling vil man først identificere de ydre og indre krav som grundlag for at justere på såvel de ydre som indre krav.

Kognitiv Psykoterapeut Marianne Jeppesen - Dalgas Have 10, 2. tv. - 2000 Frederiksberg tlf. 61 77 91 41 - mail [email protected]

0