Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart


Kognitiv Psykotera​peut

Marianne Jeppsesen

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en aktiv og engagerende terapi hvor du lærer nogle teknikker og redskaber som vil kunne anvendes både i din aktuelle situation og fremover når livet byder på udfordringer. Målet er at du bliver sin egen terapeut. Selvom mit udgangspunkt er kognitiv terapi, tilpasses terapien altid ud fra dine behov og ønsker. På denne side kan du læse mere om hvad kognitiv terapi er.

Kognitiv terapi har gennem mange undersøgelser og forskning vist sig at være en effektiv behandling af mange forskellige psykiske vanskeligheder, herunder angst og depression. Den er udviklet af den amerikanske psykiater Aaron T. Beck i begyndelsen af 60'erne.

Inden for kognitiv terapi taler man om at der er sammenhæng mellem tanker, følelser, kropslige fornemmelser og adfærd. Denne model kaldes den kognitive diamant. Det vil sige at den mening man tillægger en situation - altså den måde man opfatter situationen på - er bestemmende for hvad man føler, hvad man mærker i kroppen og hvad man gør. De tanker, som opstår i konkrete problematiske situationer, kaldes negative automatiske fordi de er selvstyrende og ukritisk accepteres som sande selvom de er overdrevne. Disse negative automatiske tanker danner udgangspunkt for en undersøgelse hvor terapeuten anvender en særlig spørgeteknik som kaldes sokratisk dialog. Terapeuten anvender nogle udforskende og forandrende spørgsmål i forhold til den enkeltes tanker om et konkret problem så nye perspektiver kan opstå. Målet er at man bliver i stand til at reflektere over betydningen af forskellige måder at tænke på. Man arbejder også mere direkte med uhensigtsmæssig adfærd. En uhensigtsmæssig adfærd vil vedligeholde de negative automatiske tanker, og man bliver hurtig fanget ind i en ond cirkel hvor adfærden og tankerne gensidigt forstærker hinanden. Gennem adfærdseksperimenter træner man en mere hensigtsmæssig adfærd som hjælper med at nuancere tankerne.

Med udgangspunkt i en konkret hændelse lærer man at identificere de negative automatiske tanker, de følelser man har, hvad man mærker i kroppen og den adfærd man udviser. Gennem terapeutens spørgsmål undersøger man tankerne hvilket skaber mulighed for at alternative tanker kan fremkomme og mulighed for en mere nuanceret tænkning. Når man tænker mere nuanceret, vil man opnå en følelsesmæssig balance samt være i stand til at ændre sin adfærd i en mere hensigtsmæssigt retning. Senere i terapiforløbet vil man arbejde med tanke- og adfærdsmønstre som volder problemer. Man arbejder med at identificere og gradvis gøre de regler man har sat op for sig selv mere fleksible. Reglerne kan fx handle om at man skal gøre alting perfekt, at man altid skal have kontrol over sine følelser eller at man skal være afholdt af alle.

I den kognitive behandling anvender jeg også Mindfulness som betyder at man er fuld opmærksom i nuet med accept. Når man er plaget af stress, angst eller depression, vil man bekymre sig om fortiden og fremtiden og have vanskeligheder med at være tilstede i nuet. Man er altså optaget af sine bekymrende tanker. Mindfulness tilbyder et andet perspektiv hvor man lærer at være helt tilstede i nuet med fuld opmærksomhed og accept.


Behandlingen strækker sig almindeligvis fra 3 til 12 samtaler.


Kontakt mig gerne for at høre mere om hvilken hjælp jeg kan tilbyde dig.

Kognitiv Psykoterapeut Marianne Jeppesen - Dalgas Have 10, 2. tv. - 2000 Frederiksberg tlf. 61 77 91 41 - mail [email protected]

0