Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart


Kognitiv Psykotera​peut

Marianne Jeppsesen

På denne side kan du læse om behandlingen af angst og depression. Selvom mit udgangspunkt er kognitiv terapi, tilpasses terapien altid ud fra dine ønsker og behov. Jeg tilbyder en målrettet og effektiv behandling. Kontakt mig gerne for at høre mere om hvilken hjælp jeg kan tilbyde dig.

Angst

Man kan ikke overleve uden angst i farlige situationer. Så grundlæggende er angst en livsvigtig følelse. Men ofte er angst irrationel og hæmmende for livsførelsen. Det er kendt at stress ofte optræder inden man oplever at blive angst. Dermed er angst et signal om at der er behov for at ændre den måde man lever livet på. Afhængig af angstlidelsen vil man opfatte en trussel eller en fare som man tænker man har ringe mulighed for at klare. Man undervurderer altså egne ressourcer til at håndtere situationen samtidig med at man overvurderer faren i situationen. Desuden har man helt forståeligt et ønske om at komme i sikkerhed og handler i overensstemmelse dermed.

Når man er angst, starter kroppens fysiologiske angstberedskab hvor kroppen - som et respons på faren - indstiller sig på kamp eller flugt. Det betyder at man vil opleve sug i maven, hjertebanken, hænder og fødder kan opleves klamme og kølige samtidig med at man sveder, man kan være motorisk urolig, man bliver tør i munden og har en følelse af ikke at kunne få luft. Man kan desuden have en uvirkelighedsfornemmelse. Denne fysiologiske aktivering, som i sig selv er ubehagelig, sætter ofte gang i katastrofetanker om at der er noget i vejen med kroppen eller at man er ved at miste kontrollen.

Der findes forskellige angsttilstande som indbyrdes har glidende overgange. Man taler om panikangst som kommer pludseligt og uventet med hurtig kropslig aktivering. Ofte udvikler man angst både for anfaldene samt angst for om man fejler en alvorlig sygdom. I den forbindelse udvikler man ofte også agorafobi som er angst for aktiviteter alene udenfor hjemmet. Ved socialfobi frygter man andres kritiske vurdering for eksempel at andre synes at man er dum, svag eller nervøs. Desuden taler man om generaliseret angst som medfører en overdreven bekymring for almindelige hverdagsbegivenheder og/eller ulykker.

Den kognitive behandling retter først sit fokus på at registrere tanker, følelser, kropslige fornemmelser og adfærd i de situationer man oplever angst. Dernæst arbejder man på at finde alternative tanker til de katastrofetanker man er plaget af, og man begynder at eksperimentere med adfærden i de situationer hvor man er angst. Det er målet at man efterhånden vil være i stand til at være i de tidligere angstfyldte situationer uden at opleve angsten.

Depression

Livsbelastninger og tab - eller trussel om tab - er ofte tilstede når man bliver deprimeret, men den depressive tænkning forhindrer at man er i stand til at løse problemerne i den udstrækning man ellers kan og gør når man ikke er deprimeret.

Når man er deprimeret, er man trist, ængstelig og har ofte let til tårer. Man er forpint af skyldfølelse, er irritabel og oplever måske at være vred. Man har svært ved at huske og koncentrere sig. Man mangler glæde og lyst og trækker sig ofte fra sociale sammenhænge. Alt kan synes uoverkommeligt. De negative tanker bliver ved med at dukke op i hovedet. Desuden sover man dårligt og har ændret appetit.

Efterhånden bliver de negative automatiske tanker mere hyppige, og de rationelle tanker forsvinder gradvist. Man kan sige at verden opleves gennem depressionens briller som farver alt mørkt. Man er endt i en ond cirkel hvor de negative tanker og tolkninger både er afledt af depressionen og samtidig med til at vedligeholde depressionen.

Den kognitive behandling har til hensigt at ændre tanker og adfærd i en mere hensigtsmæssig retning. Man lærer at identificere, undersøge og opstille alternativer tanker til de negative automatiske tanker. Man lærer at registrere, vurdere og planlægge aktiviteter. Man lærer hvordan tanker og adfærd indbyrdes påvirker hinanden. Og man bliver bedre til at håndtere de problemer man.

Kognitiv Psykoterapeut Marianne Jeppesen - Dalgas Have 10, 2. tv. - 2000 Frederiksberg tlf. 61 77 91 41 - mail [email protected]

0